Zakres prac

Prace ziemne

Wykopy
Wymiany gruntu
Posadowienia studni fundamentowych
Zasypywanie ław fundamentowych
Podsypki pod posadzki
Niwelacje terenu
Humusowanie
Nawierzchnie brukarskie
itp.

Wyburzenia

Wyburzenia metodą tradycyjną
Wyburzenia konstrukcji żelbetowych, ław i stóp fundamentowych
Rozbiórki budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, elementów tzw. „małej architektury” itp.
Rozbiórki rurociągów, kanalizacji, studni i linii energetycznych

Prace instalacyjne

Wykonywanie prac związanych z budową instalacji sanitarnych
Odwodnienia liniowe z towarzyszącą im infrastrukturą

Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską.